Dragan Marušič za rektorja UP
login
Prof. dr. Dragan Marušič nagovarja bruce 1. 10. 2015, več na spletni strani Univerze na Primorskem
print

Razpis rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na svoji 41. redni seji dne 21.5.2015 sprejel sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem ter rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil. S sklepom je določena tudi volilna komisija za izvedbo volitev.

 • Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem (sklep)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja Univerze na Primorskem (rokovnik)

Redne volitve bodo potekale v četrtek, 5. novembra 2015 od 9:00 - 16:00.

Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem

 • Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah rektorja Univerze na Primorskem (pravilnik)

Pogoji za kandidiranje in postopek oddaje kandidature

Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor ali znanstveni svetnik, zaposlen na univerzi, ki izkazuje:

 • da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno prispevati k razvoju visokošolske izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti,
 • da je na podlagi svojega dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben uspešno voditi univerzo,
 • da je znanstveno-raziskovalno in izobraževalno aktiven in odmeven.

Upravičeni predlagatelji

Kandidate za rektorja lahko predlagajo senati in znanstveni sveti članic univerze. Za kandidata za rektorja se lahko prijavi tudi redni profesor ali znanstveni svetnik, zaposlen na univerzi, ki ga podpre s pisno izjavo najmanj 15 visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, zaposlenih na univerzi.

Če kandidata predlaga članica UP, je potrebno:

 • izpolniti obrazec OBR.1-R (Predlog kandidata za rektorja),
 • priložiti pisno soglasje kandidata - OBR.2-R (Soglasje h kandidaturi) in
 • priložiti program dela kandidata.

Če se za kandidata prijavi kandidat sam, je potrebno:

 • izpolniti obrazec OBR.3-R (Predlog kandidata za rektorja),
 • izpolniti obrazec OBR.4-R (Podpora kandidatu za rektorja) in
 • priložiti program dela kandidata.

Volilni upravičenci

Volilno pravico za volitve rektorja imajo:

 • visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv,
 • študentje univerze, in sicer eno petino od glasov vseh  visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so zaposleni na univerzi, zaokroženo navzgor (študentska kvota univerze).

Rok za oddajo kandidatur

Rok za vlaganje kandidatur za rektorja UP je od srede, 10.6.2015, do torka, 30.6.2015.

Kandidature za rektorja se vlagajo pri volilni komisiji za izvedbo rednih volitev rektorja, na naslov:

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja UP
Sektor za pravne in kadrovske zadeve UP
Titov trg 4
6000 Koper